Vonnis Van Dijk Stefan / UCI

Mar 12, 2018Vonnis

Kunnen vroegere leden nog gehouden zijn tot naleving van de tuchtreglementering

Het hierbij gevoegde vonnis spreekt zich uit over een vordering van de Internationale Wielerfederatie UCI tot tenuitvoerlegging van de geldboete waartoe een wielrenner was veroordeeld in het kader van een dopingovertreding.

De wielrenner was na zijn veroordeling gestopt met wielrennen en weigerde de geldboete te betalen. De UCI stapte naar de rechtbank maar ving bot. Volgens de rechter kan lastens diegene opzichtens wie een disciplinaire sanctie is uitgesproken en die nadien geen licentiehouder meer is, niet meer gedwongen worden de geldboete te betalen. Het vroegere lid is immers niet meer gebonden door de tuchtreglementering.

Deze uitspraak verdient navolging. Een tuchtreglement en een tuchtsanctie is van privaatrechtelijke aard. Het betreft een interne regelgeving en sanctionering, enkel van toepassing op de leden van de vereniging. De vereniging kan haar interne tuchtrechtelijke sancties niet meer opleggen aan het lid dat uit de vereniging stapt. Hetzelfde principe geldt overigens in het arbeidsrecht waar de werkgever na het ontslag van de werknemer evenmin nog de uitvoering van een tuchtrechtelijk sanctie kan afdwingen van de werknemer. F. Hendrickx, professor sportrecht, gevraagd naar zijn reactie in een gelijkaardige zaak waarin een wielrenster door de UCI werd gesanctioneerd bekeek de problematiek als volgt :

“Een een tuchtmaatregel geldt enkel voor leden van de organisatie. Dat maakt het afdwingen van het betalen van de opgelegde boete een ingewikkelde zaak.. De enige manier die ik zie, is dat er een zaak wordt ingespannen om schadevergoeding te eisen voor het beschadigde imago van de sport. En probeer dat maar eens te bewijzen en te becijferen.”