"Succes is een resultaat, geen doel op zich."

Waarom deze website?

Deze website dient als informatieplatform. Aan de hand van bijdragen,  rechtspraak, opiniestukken en verwijzingen gepubliceerd op deze website worden heel wat rechtsvragen inzake sportaangelegenheden beantwoord. Het delen van kennis op een breed forum kan het niveau van de sportrechtspraak alleen maar ten goede komen.

Advocaat

“Deze site wordt beheerd door advocaat Dimitri Dedecker.  Mr. Dedecker specialiseert zich reeds een tiental jaar in het sportrecht. Hij adviseert sportfederaties, clubs, managers en sportbeoefenaars in alle facetten van het sportrecht.”

handboek sportrecht

Het Handboek Sportrecht ambieert een algemeen overzicht te bieden van de huidige stand van zaken in het sportrecht. Het richt zich niet enkel tot de sportjurist, maar is nuttig voor alle actoren in de sport, van beleidsmakers tot professionele sportbeoefenaars, van sportbestuurders tot recreanten. Het Handboek is een ‘must’ voor eenieder die meer inzicht wil krijgen in de invloed en de toepassing van de rechtsregel op het sportgebeuren.